Post

Salatiga

Indonesia

Salatiga was een plaats gelegen in het binnenland van Java tussen Oenarang en Carta Soura. In Salatiga, dat toen groter en meer bevolkt was dan Oenarang, was de belangrijkste activiteit landbouw. Hier bouwde de VOC het fort 'de Herstelling' of 'Hersteller'. Vanaf 1765 waren in Salatiga 25 à 36 man personeel te werk gesteld.

Afbeeldingen