Post

Tuticorin

India

Tuticorin was een grote stad; in 1700 woonden er zo'n 50.000 mensen. In 1658 werd de stad zonder slag of stoot door Rijcklof van Goens namens de VOC ingenomen. Nadat de VOC het monopolie op de parelhandel had verkregen zag zij er streng op toe dat alle parels in Tuticorin verkocht werden. Deze plaats viel, samen met andere VOC-vestigingen op de zuidkust van India, onder het bestuur van Ceylon.

Afbeeldingen