Post

Liang

Indonesia

De meeste VOC posten in Amboina waren op strategische plaatsen opgericht om de kruidnageleilanden tegen aanvallen van andere Europese mogendheden te beschermen. De buitenposten waren ook bedoeld om toezicht te houden op de Aziatische scheepvaart en eilandbewoners. Het was namelijk de bedoeling dat de kruidnagelteelt door de Ambonezen werd overgedragen aan hun dorpshoofden die op hun beurt het product aan de compagnie leverde. Liang was een negorij aan de noordoostkust van het eiland Ambon, met een redout. In 1635 werkten er 110 mannen in de redoute.

Afbeeldingen