beschrijving beschrijving

Plattegrond van Borneo

Afbeelding

Plattegrond van Borneo

Wright, Benjamin

Een plattegrond van Borneo in vogelvlucht met kompas-roos links onder; Op de plattegrond zijn steden, bossen en bergen weergegeven; Links in beeld is een stippellijn, die de door Olivier van Noort gevaren route weergeeft; in de baai bij de stad Borneo, is zijn schip afgebeeld dat op 1 januari 1601 werd aangevallen door de sampans van de plaatselijke vorst.

Titel van de afbeelding volgens het register uit 'Begin ende Voortgang'; Afteeckeninge van 't Eylandt Borneo.

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Commelin, Isaac, Begin ende Voortgangh / van de Vereenighde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: Vervatende De Voornaemste Reysen / by de Inwoonderen derselver Provincien derwaerts gedaen. (1646)