Post

Ameth

Indonesia

Het plaatsje Amet stond samen met Nahalia bekend als actief handelscentrum op het eiland Nusa Laut. Het was een geschikte aanlegplaats voor schepen en vaartuigen.

Afbeeldingen