Post

Balsetoe

Indonesia

Balsetou was een wachtpost van de VOC in de omgeving van het eiland Ambon. Het was ingesteld als uitkijkpost om toezicht te houden op de kruidnagelhandel. Zo konden Europese concurrenten en dus vijanden, in de gaten gehouden worden. Ook was het voor de VOC belangrijk om te bezigheden van de inwoners te observeren. Het was namelijk de bedoeling dat de kruidnagelteelt door de Ambonezen werd overgedragen aan hun dorpshoofden die op hun beurt het product aan de compagnie leverde.