Post

Hila

Indonesia

Dichtbij Hila, in het plaatsje Hatoenoekoe, werd het eerste Nederlandse fort op het eiland Ambon gebouwd, 'Kasteel van Verre'. De inwoners van Hila hielpen de Nederlanders met het bouwen van het fort, dat in 1600 gereed was. Zij hoopten dat de compagnie weerstand kon bieden tegen de agressieve handelsbemoeienis van de Portugezen. Later in de 17de eeuw besloot de compagnie 'Kasteel van Verre' te vervangen door 'fort Amsterdam', dat in Hila zelf werd gebouwd.

Afbeeldingen