beschrijving beschrijving

Aanzicht van Ihamahu op Saparua, expeditie A. Gijsels

Afbeelding

Aanzicht van Ihamahu op Saparua, expeditie A. Gijsels

Anoniem / Anonymous / Gijsels, Artus/Arnoult

Aanzicht van Ihamahu op Saparua.

De Negery Ihamau gelegen op t'Eylandt Ulisassir belegert en haere Nagelen en Vruchtboomen geraseert.

Anno april 1632.

Legenda: A Achter desen Houck was T'Eerste Quatier van S: Ottens. B Is een Steenes klip wt Natuur Scharp van van steen. C de Muragie van steen opgeleght ongevaer 18 voet hoogh. D Wacht huysen van de Negerij bovens haer uytgangen. E haer groote Mosquit ofte kerck. F haer wech naar strant. G Den Gouverneurs Eerste Quartier. H daer wij eerst Landen. I Baleeuw vande Negerij. K den Gouverneurs tweede quartier. L de Baterij om den hoeck op de berch. m Achter de baterij onder de N:o N L hadde Ottens sijn tweede quartier. N Onder n:o L Achter den bergh daer de baterij staet stont de Mortier. O den wegh na Somomoa ende touwasa. P om gehouwen Clappus en Sagouw Boomen. Q den wegh daerlanghs wij in barquuerden. R Baleeuw van quimilaha quitsil Alij. S Daer de Scheepen laegen achter malcander voor de Negerije op ... vadem water een Musquet schoot van strant en een [?] schoot van Negerij. T Plaetse daer de Corrocorren Lagen. V Een Recif dat een stuck van de wall streckt. W Eenen waterput daer waeter wt haelden. .

Neem contact op met Badische Landesbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.