beschrijving beschrijving

Het paleis van de Lamthau op de rivier van Canton

Afbeelding

Het paleis van de Lamthau op de rivier van Canton

Anoniem / Anonymous

Het paleis van de Lamthau op de rivier van Canton met ommuring.

Titel van de afbeelding volgens het register uit 'Begin ende Voortgang'; Afbeeldinghe vannt Paleys van Lamthau op de riviere van Canton aen de Nootzijde, gelijck den Secretaris daer den Mandorijn gesproken heeft..

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Commelin, Isaac, Begin ende Voortgangh / van de Vereenighde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: Vervatende De Voornaemste Reysen / by de Inwoonderen derselver Provincien derwaerts gedaen. (1646)