beschrijving beschrijving

Kaart van de reis van Joan Nieuhoff van Canton naar Peking

Afbeelding

Kaart van de reis van Joan Nieuhoff van Canton naar Peking

Meurs, Jacob van

Kaart van de reis van Joan Nieuhoff van Canton naar Peking uit de Atlas van der Hagen, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Deel 4.

Tussen 1655 en 1658 bezocht een handelsdelegatie van de Verenigde Oostindische Compagnie Peking met het doel om handelsrelaties aan te knopen met China. Een van de deelnemers aan deze reis was de Amsterdamse wereldreiziger Johan Nieuhoff. Na terugkomst publiceerde zijn belevenissen in een rijk geïllustreerd reisverslag. Bij dat boek behoorde ook deze kaart waarop de reisroute van het gezantschap door China is afgebeeld.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Nieuhof, Johan, Het Gezantschap der Neêrlantsche Oost-Indische Compagnie aan den grooten Tartarischen Cham, Den tegenwoordigen keizer van China (1665)