beschrijving beschrijving

Kaart van de route van Kanton naar Peking

Afbeelding

Kaart van de route van Kanton naar Peking

Vingboons, Johannes

Kaart van de route van Kanton naar Peking.

Caerte van de Rivier, van Canton. / Nemende Zijn Beginsel, uijt het Tartarishe gebercht, En Passeerende door verschede Sineese Provintien, tot dat hij Endeling Zijn Water, bij Macouw in de grootte Zee uijt Lost.

Hoewel de kaart een rivier weergeeft die van Peking naar Canton loopt, bestaat deze niet. De route die op deze kaart is aangegeven, is echter door de Ambassade van Pieter de Goyer en Jacob de Keyser naar de Chinese keizer gevolgd. Deze reis staat beschreven in Joan Nieuhof, "Het Gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie aen den Grooten Tartarischen [...]", Amsterdam 1665.

De kaart is afkomstig uit de Atlas Blaeu-Van der Hem.

Neem contact op met Österreichische Nationalbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)