Post

Laäla

Indonesia

Laala was een nederzetting op Hoamoal (west-Seram), een kruidnagelproducerend gebied onderhorig aan de kimelaha, de leider van Hoamoal met wie de VOC af en aan in conflict was. Aan het begin van de Grote Ambonse Oorlog (1651-1656) werd de nabij Laala gelegen houten VOC-vesting overvallen. Tijdens het hieropvolgende conflict werd het met Makassaarse hulp zwaar gefortificeerd, maar na een belegering in september 1654 uiteindelijk bloedig ingenomen. Aan het einde van de oorlog werd het hele schiereiland ontvolkt, en werd de bevolking gedwongen te verhuizen.

Afbeeldingen