Post

Mullipattu

Sri Lanka

In het midden van Mullipattu stond een kerk en een school, waar de bevolking godsdienstonderwijs kreeg. De scholen waren niet alleen van belang voor het verspreiden van het protestantisme, ook een nauwkeurige registratie van de bevolking vond hier plaats. De administratie die onderwijzers van hun leerlingen bijhielden, gaf de VOC een goed inzicht in de bevolking die zij 'onder zich' had. Omdat de grens met het gebied van de koning van Ceylon hier vlakbij was, had de compagnie in Mullipattu ook een klein fort opgericht. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen