Post

Kraton Yogyakarta

Indonesia

Kotagede, gelegen in het huidige Yogyakarta, was de hoofdstad van het Mataram-rijk, dat zich halverwege de 17de eeuw over vrijwel geheel Java uitstrekte. Door onderlinge verdeeldheid en de groeiende macht van de compagnie nam de macht van het rijk daarna echter weer af. De sultan van Mataram werd steeds meer afhankelijk van de VOC, die hem militair en financieel steunde tegen de rebellerende vazalstaten.

Tijdens de derde Javaanse Successie-oorlog (1749-1755) viel het Mataram-rijk uiteen in drie rivaliserende hoven: Yogyakarta, Surakarta en Mangkunegara. Na de vrede van Giyanti (1755) tussen deze drie en de VOC, bouwde de sultan van Yogyakarta een nieuwe kraton (hof) nabij het vroegere hof van Mataram. De hier aangegeven locatie is die van deze nieuwe kraton.

Afbeeldingen