Post

Khum Peam Lvek

Cambodja

De stad Lauweck in Cambodja ligt aan de rivier de Me Kong, nabij Phnom Penh en Oudong of Udong, de oude hoofdstad. Al vanaf 1609 voer de VOC vanuit Patani af en toe op Cambodja om onder andere herte

en roggevellen te kopen waar in Japan veel vraag naar was. Na de stichting van een kantoor in 1620 viel de handel toch tegen en werd het al twee jaar later weer gesloten. Daarna is er nog driemaal opnieuw een kantoor geopend te Lauweck. In 1667 is de VOC definitief uit Cambodja vertrokken.Behalve herte

en roggevellen kocht de compagnie in Cambodja vooral levensmiddelen voor Batavia zoals rijst, boter, gezouten varkensvlees, en reuzel. Ook werd er benzoë-hars, gommelak, ivoor en goud gehaald. In ruil daarvoor werden hoofdzakelijk katoenen stoffen geleverd. Lauweck was geen druk bevaren handelsplaats. Het grootste deel van de bevolking leefde van de landbouw. Omdat er weinig geld in omloop was werd er meestal ruilhandel gepleegd.De dienaren van de compagnie in Cambodja zijn verscheidene malen het slachtoffer geworden van oorlogsgeweld, plunderingen en epidemieën. De VOC was dan ook bijna voortdurend in onderhandeling met de koningen van Cambodja over schadevergoeding. Zo was er in 1644 een delegatie van de VOC de rivier opgevaren tot Phnom Penh. Ondertussen werd er achter hen een dam gelegd voorzien van 50 kanonnen. Hoewel de compagnie toen zware verliezen leed, knoopte zij ongeveer tien jaar later toch opnieuw betrekkingen met Cambodja aan.

Afbeeldingen