beschrijving beschrijving

Plattegrond van de loge te Wingurla

Afbeelding

Plattegrond van de loge te Wingurla

Anoniem / Anonymous / Braam, J. van / Linden, Gerard onder de

Plattegrond van de loge te Wingurla.

Grond teekening van 'sComp:s logie op Wingurla in het Ryck van Visiapour met de omme staande Huysen Punten en Gragt etc.

Op de kaart zijn legendanummers gegeven en verklaard.

Linksboven: No: XI.D..

Rechtsonder: Dese Logie is een prachtig gebouw het schoonste dat in India te vinden is, heeft twee doorgaande verwelfsels boven malcanderen, is boven plat met een gemetselde Steene tralie werkse Leuning vier voet hoog uyt maakende in't geheel van onder tot boven 36. Rhynlantsche voeten.

De kaart is afkomstig uit het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valentyn.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Valentijn, François, Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724-1726)