Post

Quilon

India

Op 9 december 1658 deed een VOC-macht onder leiding van Rijcklof van Goens een poging de stad Quilon op de Portugezen te veroveren. De plaatselijke landvorstin verplichtte haar onderdanen zich tegen de aanval te verzetten omdat zij niet gebaat zou zijn bij de felle handelsbemoeienis van de VOC. Uiteindelijk slaagde Van Goens pas in 1661: Quilon werd veroverd en het paleis van de vorstin werd in brand gestoken.Na de inname van de stad door de VOC werden in Quilon 480 soldaten gelegerd. Een van de taken van dit garnizoen was de Portugese bezittingen in Bombay schade te berokkenen. Quilon was, wat de handel betrof, belangrijk voor de aanlevering van peper en parels.

Afbeeldingen