Post

Noessanive

Indonesia

Nussa Nieve was negorij aan de zuidkaap van Ambon, het behoorde tot een van de eerste koningschappen van Amboina. Vanaf het begin van de aanwezigheid van de VOC op Ambon nam het islamitische geloof sterk toe, hetgeen de VOC poogde te vermijden. Zoals tevens het geval was in de dorpen Alang en Hutumuri werd ook in Nussa Nieve de islamitische bevolking door de VOC verdreven naar de overkant van de baai, waar nieuwe dorpen gesticht werden.

Afbeeldingen