Post

Purwakarta

Indonesia

Sultan Amangkurat I (1646-1677) liet kraton Pleret bouwen omdat hij niet in de kraton van zijn overleden vader Sultan Agung (1613-1646) wilde blijven wonen. Hij verhuisde in 1647 naar kraton Purarya (Pleret). In 1674 kwam prins Trunayaya in opstand tegen sunan Amangkurat I van Mataram. Pleret werd ingenomen en geplunderd. De sultan was gedwongen om zijn kraton te ontvluchten. Zijn jongste zoon, prins Puger, heroverde Pleret. Hij kroonde zichzelf tot koning van Mataram. Hij kwam doordoor in conflict met zijn oudere broer Anom (sunan Amangkurat II), in Kartasura. De laatste riep de hulp van de VOC in om zijn broer te verslaan. Dat gebeurde en sindsdien was Kartasura de hoofdstad van het koninkrijk Mataram. De kraton in Pleret werd verlaten.

Afbeeldingen