Post

Hatoenoeko

Indonesia

In 1600, 2 jaar voor de oprichting van de VOC, werd hier kasteel van Verre gebouwd om weerstand te kunnen bieden aan de Portugezen die de handel in het gebied in handen hadden. Het fort, genoemd naar de Compagnie van Verre, werd met behulp van Ambonezen opgetrokken. Zij noemden het fort Kota Warwijck, naar de eerste Nederlandse zeevoogd die in Ambon voet aan wal had gezet. Het fort werd al snel weer verlaten. Uit de vermelding van de plaats Hatoenoekoe in de 18de eeuwse landmonsterrollen van de VOC, blijkt dat de locatie door de VOC bezet is gebleven, hetzij nooit met meer dan 2 à 3 man personeel.

Afbeeldingen