Post

Hutumuri

Indonesia

In Hoetoemoerij, gelegen aan de oostelijke kust van Leitimor op het eiland Ambon, had de VOC een extra wachtpost opgericht om de smokkel in kruidnagel tegen te gaan. Naast deze wakende functie leverde Hoetoemoerij kruithout, ofwel 'kayoe marong'.

Afbeeldingen