Post

Ourien, Ambon

Indonesia

In Ourien, gelegen aan de westelijke kust van het eiland Ambon, tussen Negorij Lima en Asiloeloe, stichtte de VOC rond 1627 een vesting van hout met twee bastions. In 1656 werd er ook een houten wachtpost gebouwd. Lange tijd had men plannen om de wachtpost te versterken of te vervangen door een stenen gebouw, echter in 1662 was dat nog niet gebeurd. De VOC verplichtte de plaatselijke bevolking om de redoute Vlissingen, gelegen op het naburige eilandje Nusatello, van drinkwater te voorzien.

Afbeeldingen