Post

Wokam

Indonesia

Met Aroe werd een van de Aru-eilanden bedoeld, gelegen in het oosten van Indonesië, ten zuiden van Irian Jaya. In de landmonsterrollen van 1785 worden het 'Zuidooster Eylanden' genoemd. In datzelfde jaar was de post op Aroe, destijds genaamd Wokan, bemand met 11 VOC-dienaren. Het eiland stond bekend om de parelbanken. Een beschrijving van de VOC-post uit 1683, opgesteld door de VOC-functionarissen Cornelis Stul en Carel Roosenburgh die het eiland bezochten, schetst een weinig rooskleurig beeld van de situatie op de post. Zij troffen er een verpleger en twee soldaten ziek aan, de sergeant was half blind en de schoolmeester die was aangesteld om de bewoners te kerstenen was afwezig en maakte een tocht om zijn privé-handel te spekken. Twee andere dienaren waren vermoord en een andere dienaar was kort te voren overleden.

Afbeeldingen