Fort

Angke, fort

Indonesia

In 1656 brak een oorlog uit tussen de VOC in Batavia en het sultanaat Bantam (Banten). De Hoge Regering liet daarom de aarden Sterreschans aanleggen vier kilometer ten westen van de stad bij de samenvloeiing van de Bacharachtsgracht en Kali (rivier) Angke.

In 1657 werd de aarden schans vervangen door een zevenhoekige stenen redoute naar ontwerp van landmeter Johannes Listingh. De redoute stond op een eilandje op de samenvloeiing van de Angke en de Bacharachtsgracht en was bereikbaar over een smalle brug. Er lag een bezetting van 25 man.

In 1679 werd het fort vergroot door de aanleg van een omwalling met vier bastions. De zevenhoekige redoute werd opgenomen binnen de omwalling van de veldschans Angke. Binnen de schans stonden verder gebouwen als de woning van de commandant en een wachthuis.

In 1809 werd het fort afgebroken in opdracht van gouverneur generaal Herman Willem Daendels (1808-1811). Er zijn geen zichtbare overblijfselen van bewaard gebleven. De plaats waar het fort heeft gestaan is zonder veel moeite terug te vinden: op het schiereiland tussen Kali Angke en Saluran Angke.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

anoniem/anonymous, Landmonsterrollen (1691-1790)

Heydt, Johann Wolfgang, Allerneuester Geographische- und Topographischer Schau-platz, von Africa und Ost-Indien (1744)

Knaap, Gerrit, Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie II, Java en Madura = Comprehensive Atlas of the United East India Company, II, Java and Madura (2007)