beschrijving beschrijving

Gezicht op de loge van Hougli in vogelvlucht

Afbeelding

Gezicht op de loge van Hougli in vogelvlucht

Schuylenburgh, Hendrick van

Een aanzicht in vogelvlucht perspectief op de loge van Hougly.

De loge wordt omgeven door een brede muur die uit kleine compartimenten bestaat; In het complex staan twee langgerekte gebouwen, links en rechts van de hoofdingang; In de linkerhoek van de loge steekt een zeer hoge vlaggenmast de lucht in; Rechts liggen moestuinen die worden bewerkt door Bengali's; Een Nederlandse vrouw, begeleid door een man en een bediende met parasol, wandelt door de tuinen; Links van de loge, bij een timmerwerf, zijn tenten en hutten gesitueerd waarin voor verder transport gereed liggende goederen opgeslagen zijn; Rechts boven de loge is een tangh, een waterplaats, waarin een ruiter zijn paard laat waden; Aan de oever van de Ganges, waarop een viertal schepen vaart, is een ander eigenaardig tafereel zichtbaar; Er wordt een vuur gestookt en een figuur, omringd door een groepje Bengali's en enkele Nederlanders, springt op deze vuurstapel; Midden boven op het schilderij is een pad waarop een grote stoet Bengali's komt aanlopen; Vooraf aan deze stoet gaat een Nederlands trompetter te paard, gevolgd door twee vaandeldragers met Nederlandse vlaggen; Halverwege de stoet laten twee Nederlanders zich in een palankijn vervoeren; De figuren in de stoet keren zich in de richting van het kampement dat aan hun linkerzijde is opgeslagen.

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Gosselink, M., Schilderijen van Bengaalse VOC-loges door Hendrik van Schuylenburgh (1998)