Post

Delft island

Sri Lanka

In de landmonsterrol van het jaar 1765 wordt het eiland Delft genoemd. Op het eiland was een kleine post die werd bemand door een drietal soldaten. Het eiland ressorteerde onder Jaffnapatnam.

Afbeeldingen