Post

Nagercoil

Sri Lanka

In de landmonsterrollen van de VOC komt een enkele keer de plaats Cotatte voor. De plaats wordt genoemd als een VOC-post waar slechts een of twee dienaren werkzaam waren. Volgens huidige bronnen zou de plaats tegenwoordig deel uitmaken van de stad Nagercoil, in de zuidpunt van India. Er waren tussen Van Reede tot Drakenstein en Van Goens enkele twisten over Kottar en de omgeving. Van Goens wilde de plaats onder het bestuur van Ceylon laten behoren, Van Reede onder Malabar.

Afbeeldingen