Post

Indramayu

Indonesia

Deze VOC-post op Java stamt van 1681. Ze lag aan de monding van de rivier Cimanuk en werd bemand door dienaren die toezicht hadden op enkele pakhuizen. Hier werd het oogst van graan en rijst opgeslagen. Door de ligging aan de rivier was het gebied rondom Indramajoe vruchtbaar. In de 18de eeuw waren er nooit meer dan vier man gestationeerd. Een keer wordt er melding gemaakt van de aanwezigheid van een vlottenmaker in dienst van de VOC.

Afbeeldingen