Post

Preangerlanden

Indonesia

In de Preangerlanden, gelegen aan de zuidkust van West-Java, werd rond 1700 de koffiecultuur geïntroduceerd. De bodem was zeer geschikt voor de koffieteelt vanwege de ligging in de heuvels landinwaarts, het gunstige klimaat en de bescherming tegen de zeewind. Voor de meeste producten waarin de VOC handel dreef, gold ook voor koffie dat de teelt hiervan aan de plaatselijke bevolking werd overgelaten. De Javaanse regenten moesten ervoor zorgen dat hun onderdanen koffiebomen kweekten. De VOC oefende op de verbouw en de kwaliteit van de gewassen controle uit via zelf aangestelde 'koffie-sergeanten'. Via verdragen met het sultanaat van Mataram werden in 1705 afspraken gemaakt over de leveranties van producten.