Post

Rembang

Indonesia

De VOC vestigde zich in 1680 in Rembang vooral voor de inkoop van hout. De uitgestrekte bossen in de omgeving leverden hout dat zeer geschikt was voor de export naar Batavia, waar het gebruikt werd voor de bouw van huizen en schepen op het eiland Onrust. Het kappen van de bomen ging in het begin van de 18de eeuw gepaard met grootschalige ontbossing.

Afbeeldingen