Post

Bawean

Indonesia

Volgens de landmonsterrollen van 1785, was er een VOC-post genaamd Bavian: 'op 't Eijlandt Lubok te Bavian'. In de landmonsterrollen van 1790 werd de plaats 'Baviaan' genoemd. Waarschijnlijk gaat het hier om het eiland Bawean, ten noorden gelegen van Madura, Oost-Java. Het eiland, dat in de periode van de VOC ook 'Liibok' werd genoemd, was niet groot echter wel sterk bevolkt: het had 70 tot 80 vaartuigen ter beschikking die af en aan voeren naar Java en Borneo.

Afbeeldingen