Post

Juwana

Indonesia

Joana, een VOC-post aan de noordoostkust van Java gelegen, viel onder het VOC-hoofdkantoor te Semarang. De functie van deze post was om de sluikhandel van rijst en suiker te voorkomen. Daarnaast fungeerde Joana als schuilplaats voor vaartuigen tijdens de westmoesson. De compagnie bestuurde deze residentie met een onderkoopman die ervoor moest zorgen dat Joana rijst, hout en in mindere mate indigo en katoengaren aan de compagnie leverde. Het VOC-kantoor was aan de rivier Joana gelegen, een van de grootste en drukste rivieren van Java. De redoute van de compagnie had vier halve bastions, waarbinnen zich rijstpakhuizen, barakken voor soldaten en keukengebouwen voor de resident bevonden. Later bouwde de resident zijn woonhuis buiten de redoute.

Afbeeldingen