Post

Panarukan

Indonesia

In Panaroekan, gelegen op de oostpunt van Java, was een fort opgericht met een bezetting van zo'n twintigtal VOC-dienaren gedurende de 18de eeuw.

Afbeeldingen