Post

Clapmuts

Zuid-Afrika

Aan een bergpiek tussen Stellenbosch en Paarl werd in 1657, door de fiscaal A. Gabbema, de naam Clapmuts gegeven. Aanvankelijk werd de post Clapmuts gesticht als een hooimakerspost. De plaatselijke Koina stam kreeg van 1676 tot 1680 de tijd om hun dorpjes en vee weg te halen omdat de VOC het gras nodig had als hooi voor de paarden. De streek rondom de post was rijk aan veeweiden en er werd veel landbouw bedreven. Volgens een tekening van ingenieur Thibault, uit 1787, was er een posthuis. Clapmuts was lange tijd niet druk bevolkt.

Afbeeldingen