Post

Groene Cloof

Zuid-Afrika

De buitenpost Groene Cloof werd gesticht met de bedoeling de aanvallen van de Hottentotten te vermijden. Het gebied, dat oorspronkelijk bewoond werd door de veehoudende Cochoquastam, was zeer rijk aan natuurlijke plantengroei en stond bekend om de brede vallei. De Cochoquastam werd tussen 1673 en 1683 door de VOC uit het gebied verdreven door middel van oorlog, roofruil en belasting. Groene Cloof werd gebruikt ter uitbreiding van de veestapel en als voedselbevoorrading voor Kaap de Goede Hoop. De post bestond uit een complex, omsingeld door een muur, waarin zich een posthuis, een pakhuis, een winkel en een paardenstal bevond. Rondom was er een grote tuin met een fontein. Toen de post in 1790 afgeschaft werd woonden er 9 Europeanen en 21 slaven.

Afbeeldingen