Post

Vishoek

Zuid-Afrika

Bij deze post, gelegen aan de Valsbaai tussen de posten Muijsenberg en Simons baai, werd vis gevangen, gezouten en gedroogd, ter bevoorrading van schepen op hun route naar de oost. De post had een vishuis en een tuiniershut die als pakhuis voor de groenten bedoeld was. De bemanning van de post bestond uit matrozen en een kwartiermeester. Toen de Heren Zeventien rond 1790 het bevel gaven om het postenstelsel rondom de Kaap te vereenvoudigen werd deze post opgeheven. Alle taken van Vishoek werden daarna uitgevoerd door de post Simons baai, zuidelijker gelegen en in een gunstiger positie voor passerende schepen.

Afbeeldingen