Post

Bantaeng

Indonesia

Bonthain was volgens een contemporaine beschrijving een gebied aan de zuidkust van Sulawesi, met de Tino rivier ten westen, de Bonthain berg ten noorden en de rivier Kalekongang ten oosten. Bonthain was van oudsher bondgenoot van Macassar en werd door koningen bestuurd. Het gebied was omgeven met vruchtbare landerijen voor de rijstteelt. Door de ligging aan een grote baai was Bonthain een practische aanlegplaats voor vaartuigen van naburige volkeren. Volgens de VOC was de bevolking van Bonthain, naast die van Boele en Bera, zeer vreedzaam in haar houding ten opzichte van de compagnie. De compagnie had hier een resident aangesteld die de post bestuurde. De post van Bonthain breidde zich in de 18de eeuw steeds meer uit, in 1790 waren er in Bonthain en het meer oostelijk gelegen Boelecomba tezamen wel 193 man personeel.

Afbeeldingen