Post

Jambi

Indonesia

Al in 1615 had de compagnie een vestiging in Jambi. Deze plaats was van belang voor de leverantie van peper. In het begin van de zeventiende eeuw waren het vooral Portugezen en Chinezen waarmee de compagnie moest concurreren. Ook de Engelsen waren voortdurend geduchte rivalen in de strijd om de peper uit Jambi. Toch wist de VOC in 1643 het gewilde pepermonopolie te bemachtigen, in ruil voor haar bescherming van de stad.

Afbeeldingen