beschrijving beschrijving

Gezicht op Gamron

Afbeelding

Gezicht op Gamron

Decker, Coenraet / Marshoorn, Johannes

Gezicht op Gamron.

de Stadt Gammeron of Bendaer a'Basie Persie.

Linksboven: No: 18.

Legenda: 1 Hollantse Begraefplaets. / 2 Hollantse Loosie / 3 Engelse Loosie / 4 Fransche Loosie / 5 Moscke / 6 5.a.6. Gallijen op d' Strant' Staen tot Triomf Tegens die van Ormus. / 7. Casteel met een drooge Graft. / 8 Een Fortresse / 9 Het Iaght Nuysenburgh / 10 D' Fluyt Alpfen..

De afbeelding is afkomstig uit het boek 'Drie aanmerkelyke reizen, door Italien, Griekenland, Lyfland, Moscovien' van J.J. Struys uit 1742, Universiteit van Amsterdam, inv. nr. O 78 138 deel I, na p. 369. Ze is echter gesigneerd door Coenraat Decker, die in 1685 stierf. Deze prent moet daarom voor 1685 ontstaan zijn. Aangezien de eerste reis van het jacht Nuysenburgh in 1665 plaats vond, werd de afbeelding na dat jaar vervaardigd.

Het is niet waarschijnlijk dat de Hollandse loge in Gamron daadwerkelijk zo groot was als hier afgebeeld. Ook het gebouw zelf lijkt onwaarschijnlijk als VOC loge.

Neem contact op met Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Struys, Jan Janszoon en Frans Jansz van der Heiden, Drie aanmerkelyke reizen, door Italien, Griekenland, Lyfland, Moscovien [...]: en verscheiden andere gewesten .. Hier is noch by gevoegt Frans Jansz. van der Heiden vervaarlyke schipbreuk van 't Oost-Indisch jacht ter Schelling (1742)