Post

Padang

Indonesia

In Padang zetelde een commandeur, die de handel op de westkust van Sumatra beheerde. De stad voorzag met een hospitaal, een kerk en zelfs een klein gerechtshof in de behoeften van de omringende kantoren. Padangs belangrijkste exportartikel was peper, maar ook zout, kamfer en benzoë-hars, dat men als reukwaar gebruikte, werden hier verkocht.

Afbeeldingen