Post

Pariaman

Indonesia

Priaman lag even ten noorden van Padang aan de westkust van Sumatra. In Priaman bouwde de VOC in 1671 een loge en later, rond 1684, een fort. Priaman viel onder de invloed van de koning van Atjeh, zoals Padang en Indrapoura en vele andere VOC vestigingen aan de westkust van Sumatra. In 1663 werd er een verdrag gesloten met de koning van Atjeh. Sindsdien had de compagnie meer invloed op de westkust van Sumatra. De handel op de vestigingen aan deze kust bleef echter wisselvallig door de conflicten tussen de sultan van Atjeh en de kleinere vorsten. Daarnaast leverde de concurrentie met andere Europese compagnieën, in het bijzonder met de Engelse compagnie, voortdurend problemen op. Daarom werd de post van Priaman soms opgeheven, zoals in 1698, en na een periode weer hersteld. Uiteindelijk werd Priaman, samen met de post Ajerbangis, in 1770 verlaten.

Afbeeldingen