Post

Indrapura

Indonesia

Indrapoera lag aan de westkust van Sumatra tussen Padang en Benkoelen. Rond 1659 vestigde de VOC hier een kantoor. De VOC sloot contracten met de vorst van Indrapoera met als gevolg dat alle peper die in deze streek geoogst werd, alleen aan de compagnie geleverd zou worden. In 1702 werd de bezetting uitgemoord, echter in 1716 richtte de VOC alweer een nieuwe loge op na een hernieuwd contract te hebben ondertekend met de koning aldaar.

Afbeeldingen