Post

Kupang

Indonesia

Fort Concordia op het eiland Timor werd in de eerste helft van de 17de eeuw gebouwd door de VOC. De verstandhouding tussen de Compagnie en de Portugezen, die eveneens op Timor gevestigd waren, was ronduit slecht. De plaatselijke compagniesdie-naren toonden zich in de 18de eeuw van hun kwalijke kant: Timorezen werden gemarteld, mensen-roof en slavenhandel waren aan de orde van de dag en het garnizoen verkeerde in deplorabele staat. Timor was en bleef een vestiging van weinig betekenis voor Portugezen èn Nederlanders.

Afbeeldingen