Post

Amurang

Indonesia

Amurang ligt in het meest noordoostelijke punt van Sulawesi, iets onder Menado. Over deze plaats en omstreken zijn veel geschillen geweest met de Spanjaarden. In de stukken die over deze kwestie handelen wordt ook geklaagd over de tolken, die 'men te groot laat worden en te veel gesags krygen'.

Afbeeldingen