Post

Pattani

Thailand

Pattani was tot omstreeks 1620 misschien wel het belangrijkste handelscentrum in Azië voor de VOC. Het verloor deze positie toen gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen de handel zoveel mogelijk in Batavia concentreerde. Omstreeks 1622 verliet de VOC haar kantoor te Pattani. Tot dan toe was zij er niet in geslaagd de peper, die de plaatselijke handelaren leverde, uit handen te houden van de Chinezen, de voornaamste handelsconcurrenten van de compagnie.

Afbeeldingen