Post

Sanana

Indonesia

Sanana of Soelabessie was het meest dichtbevolkte eiland van de Soela-eilanden. Het fort Claverblad was waarschijnlijk hoofdzakelijk van strategisch belang voor de VOC bij het verkrijgen en handhaven van het monopolie op de kruidnagelhandel in de Molukken. Het is niet duidelijk of de VOC er permanent gevestigd is geweest. Het fort is later herbouwd en kreeg toen de naam 'De Verwachting'.

Afbeeldingen