beschrijving beschrijving

Vogelvlucht van de rede van Mauritius

Afbeelding

Vogelvlucht van de rede van Mauritius

Langenes, Barent / Anoniem / Anonymous

Gezicht op de rede van Mauritius.

Ins. Cijgnaea Lusit: a nostris Maurity nomine indigitata, sita ad 21.um gradum ab Equinoctiali Meridiem versus inventa et detecta Decima-octava die mensis Septembris anno 1598.

Links: No: 1.

Op de kaart zijn de legenda nummers A tot en met H gegeven en verklaard.

Cf. Rijksmuseum Amsterdam, inventarisnummer RP-P-OB-75-378 en Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 693 C 6 dl X, to. p. 141.

De tweede schipvaart naar Indiƫ, onder leiding van Jacob van Neck en Wijbrant van Warwijck, voer uit vanuit de Republiek in mei 1598, en arriveerde aan het eind van datzelfde jaar in Bantam. Onderweg naar Bantam waren vijf van de acht schepen langs Mauritius en Madagascar gevaren. Deze prent laat de landing van deze schepen op Mauritius zien.

Neem contact op met Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Neck, Jacob Cornelisz. van, Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register: inhoudende een warachtich verhael ende historische vertellinghe vande reyse, gedaen door de acht schepen van Amstelredamme, gheseylt inden maent martij 1598 (1601)