beschrijving beschrijving

Gezicht op de rede van Mauritius

Afbeelding

Gezicht op de rede van Mauritius

Anoniem / Anonymous / Langenes, Barent

Gezicht op de rede van Mauritius.

Op de voorgrond wordt gevist, rechts een man op een verhoging voor een groep mensen; Daarachter een smid en in het midden een kuiper; Links enkele exotische dieren; In het midden een boom met daarop de wapens van Zeeland, Amsterdam en Holland.

Op de kaart staan de legendanummres 1 tot en met 12 met verklaring.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, inventarisnr. 197 J 96 na p. 294 en 511 K 23 p. 216 en Rijksmuseum Amsterdam inventarisnr. RP-P-OB-75-375 en RP-P-OB-75-379.

De prenten in de Koninklijke Bibliotheek zijn aangepaste kopiëen van deze prent, hieraan zijn Oost-Indiëvaarders toegevoegd. Die uit het Rijksmuseum zijn gelijk aan deze prent, maar daar ontbreekt de legenda.

De twee prenten uit de Koninklijke Bibliotheek zijn elkaars spiegelbeeld. Dat geldt ook voor de twee prenten uit het Rijksmuseum.

De tweede schipvaart naar Indië, onder leiding van Jacob van Neck en Wijbrant van Warwijck, voer uit vanuit de Republiek in mei 1598, en arriveerde aan het eind van datzelfde jaar in Bantam. Onderweg naar Bantam waren vijf van de acht schepen langs Mauritius en Madagascar gevaren. Deze prent laat zien hoe de bemanning van deze schepen op Mauritius ververste.

Op deze afbeelding is de rede van Mauritius te zien. Echter de tekst onder een andere vergelijkbare afbeelding (RP-P-OB-47-490) meldt de plaats St. Losie op Madagascar. Aangezien dit de oorspronkelijke afbeelding is, afkomstig uit het reisverslag van Jacob van Neck en Wijbrant van Warwijck, die verversten op Mauritius, is het erg onwaarschijnlijk dat Madagascar afgebeeld is.

Neem contact op met Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Neck, Jacob Cornelisz. van, Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register: inhoudende een warachtich verhael ende historische vertellinghe vande reyse, gedaen door de acht schepen van Amstelredamme, gheseylt inden maent martij 1598 (1601)