Post

Puger

Indonesia

In de landmonsterrol van het jaar 1770 wordt de VOC-post Poeger genoemd. Er waren in dat jaar 69 VOC-dienaren werkzaam. Poeger ressorteerde onder het district 'Java's Noordoostkust' waar in datzelfde jaar in totaal 1849 mensen in dienst waren van de VOC.