beschrijving beschrijving

Woonhuis van de goudsmid te Cape Coast

Afbeelding

Woonhuis van de goudsmid te Cape Coast

Temminck Groll, Coenraad Liebrecht

Woonhuis van de goudsmid te Cape Coast.

Neem contact op met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor hergebruik en auteursrechten.